Analiza Forex Trzista
Analiza Forex TrzistaRadno Vrijeme Forex Trita Forex trite je jedina svjetska burza koja je otvorena 24 sata na dan. Otvara se nedjeljom u 23:00 po hrvatskom vremenu i radi neprekidno do 23:00 p. Petak. Radni na na Forex tritu poinhe otvaranjem novane burze u Sydney-u, Australija u 23:00 po naem vremenu (u 8:00 po lokalnom vremenu) i zavrava se zatvaranjem burze you New York-u, Sjedinjene Amerike Drave, dan iza otvaranja u 23:00, uvijek po naem vremenu, odnosno 17:00 po njujorkom lokalnom vremenu. Istovremeno se ponovo otvara burza u Sidney-u, gdje se nastavlja sa sklapanjem kupoprodajnih valutnih ugovora, odnosno sa trading-om. Osnovne i najznaajnije Forex burze su, poredane po redoslijedu otvaranja, Sydney, Tokio, Frankfurt, Londres i New York. Na mapi koju moete nai ispod ovog teksta su prikazana vremena otvaranja i zatvaranja glavnih svjetskih Forex centara. Napomena: Forex trite Tokia ne poinge u vlastitoj vremenskoj zoni jer otvara sat vremena kasnije u odnosu na ostale burze novca (voce 9:00 po lokalnom vremenu, dok ostale burze otvaraju u 8:00 po lokalnom vremenu). Slijedea tabela donosi lokalna vremena otvaranja i zatvaranja trita, dnevna i tjedna, u funkciji vremenskih zona. Napomena: GMT je skraenica za Greenwich Mean Time na primjer, para je vrijeme Londona. Vrijeme zatvaranja je is a kao i vrijeme otvaranja, ali se odnosi na dan iza otvaranja. Tko ivi u Hrvatskoj, moe vidjeti iz tabele (GMT1) da radni dan Forexa poinje u 23:00 i zavrava u esta vrijeme, ali dan poslije. Tjedan trgovanja poinje u nedjelju u 23:00 i zavrava u petak u este vrijeme. Svi potencijalni korisnici Forexa bi trebali dobro poznavati vremena otvaranja i zatvaranja za vlastitu zonu jer to utjee na njihove operacije: nije uvijek is (ovisi o platformi koju koristimo) da li je operacija otvorena i zatvorena isti dan ili je protegnuta na vie dana. Pretpostavljajui da se ivi u Hrvatskoj, Forex dan se zavrava i opet poinje u 23:00 sata. Ako se otvori pozicija u 22:30 i zatvori se u 23:30, ta operacija je prela iz jednog u drugi Forex dan i na nju e biti primjenjen rollover (operacija automatskog zatvaranja i ponovnog otvaranja pozicije). Ako se meutim otvori pozicija u 23:30 i zatvori dan iza, u recimo 11:00 sati, radi se o dnevnom trgovanju, pozicija je otvorena i zatvorena u toku estag Forex dana i u ovom sluaju se ne primjenjuje rollover. Vano je zapamtiti da takozvani Forex dan ne odgovara uobiajenom, t. j. Kalendarskom danu. Bonus de eToro daje do 1000 dolara U skladu s pravilima za bonusAnaliza Trita Postoji li uspena analiza trita Kako da znate koja valide e se poveati a koja pasti Tokom godina, forex trgovci su razvili neke metode izraunavanja u kom smeru bi valide trebale da se kreu. Postoje mnoge vane vetine portebne da bi se postao uspean forex trgovac. Kao za svaku vetinu, za savrenstvo je potrebno vreme i praksa. Dakle, ponimo sa onim kako osnovna analiza trita izgleda. Fundamentalna Analiza: Poto se valutama trguje na tritu, moete pogledati ponudu i potranju. Para seove fundamentalna analiza. Kamatne stope, ekonomski rast, zaposlenost, inflacija i politiki rizik su sve faktori koji mogu uticati na na ponudu i potranju valuta. Tehnika Analiza: Grafikon cena pria mnogo pria i mnogi forex trgovci zavise od njih u donoenju trgovakih odluka. Grafikoni mogu ukazati na trend i vane cenovne toma gde trgovci mogu da uu ili izau sa trita, ako znate kako da ih proitate. Upravljanje Novcem: Bitan deo trgovine. Svi trgovci treba da znaju kako da izmere njihove potencijalne rizike i profite i odluuju o ulazima, izlazima i veliini trgovine. Analiza Sentimenta: Vano je shvatiti o ovoj vrsti analize je da je trite pogoeno od strane svih trgovaca irom sveta i pozicijama koje ele da otvore. Detalhe, sve vrste informacija prikupljene i prethodnih analiza nekad nisu dovoljna za predvianje kretanja trita. Koji tip analize je najbolji Ovo je do individualnog miljenja svakog trgovca. Nekad e te koristiti samo jednu analizu ili kombinaciju vie tipova analiza ali to zavisi od vaih elja. Svaki tip analizeje znaajan sam po sebi. Vipro Markets Ltd autorizovan i regulisan od strane Chipre Securities and Exchange Commission - CySEC (CIF Licenca broj 27815) i lan je Investor Compensation Fund (ICF). Vipro Markets Ltd je registrovan i sa British Financial Conduct Authority - FCA (Broj Registracije: 733772), Autoridade Federal Federal de Supervisao Financeira - BaFin (Broj Registracije: 146511), Autoridade Francesa de Contrato Prudencial e de Rsolucao - ACPR (Broj Registracije 75473), Comissaria italiana Nazionale per le Societ e la Borsa - CONSOB (Broj Registracije 4310), espanhol Comisin Nacional de Mercado de Valores - CNMV (Broj Registracije: 4082) iu skladu sa MiFID-om pod Servicos de Investimento i Regulated Market Law of 2007 (Law broj : 144 (I) 2007). Vipro Markets Ltd je licenciran za pruanje investicionih usluga Agencia Apenas Execucao (para brincadeira, prijem i prenos naloga, izvrenje naloga za raun klijenta) u odnosu na prenosive Hartije od Vrednosti, Opcija, Fjuersa, SWAP-ova, Terminskih Sporazuma, Finansijskih Ugovora na Razliku (CFD) i ostalih Derivata. Vipro Markets Ltd je takoe licenciran za pruanje usluga uvanja i administriranja finansijskih instrumenata ukljuujui starateljstvo (custodianship). Upozorenje o Riziku. Trgovanje proizvodima pod polugom kao to su CFD podrazumeva znaajan rizik od gubitka i ne moe biti pogodan za sve investitore. Trgovanje takvim proizvodima je rizino i vai gubitci mogu biti vei od vaeg uloenog kapitala. Molimo vas da proitate i uverite se da u potpunosti razumete nae Otkrivanje Rizika. Proitajte ovde aqui Relatorio de Divulgacao do Pilar III za 2015 godinu. Ogranieni Regioni: Vipro Markets Ltd ne prua usluge za graane stanovnike pojedinih regiona kao Kanada, Kuba, Ira, Iraque, Japao, Myanmar, Severna Koreja, Sudao, Sirija, Turska i EUA. Copyright 2017 Vipro Markets. O site Sva Prava Zadrana Vipro Markets usa cookies e continuando abaixo voce concorda com este OK