Dokumen Perniagaan Sebelum Urusniaga Forex
Dokumen Perniagaan Sebelum Urusniaga ForexDokumen adalah penting dalam kehidupan kita. Cuba perhatikan berbagai dokumen yang kita temui saban hari, contohnya: - Setiap bulan kita terima penyata dari Tenaga Nasional (TNB) Penyata ini mencatatkan jumlah yunit letrik yang kita guna dan jumlah ringgit Malasia yang kita kena bayar pada TNB. Penyatadokumen ini kita namakan bil. Penyatadokumenbil ini dikeluarkan por TNB selepas memeriksa meter letrik di rumah atau pejabat kita. Bil yang dikeluarkan ini dinamakan bil letrik. Syabas juga mengeluarkan bil yang serupa. Bil ini mencatatkan kuantiti air yang kita gunakan. Bil ini dinamakan bil air. Telekom pula mengeluarkan bil telefon atau bil internet. Serupa dengan IWK, Astro dsbnya. Mereka mengeluarkan bil yang mencatat kuantiti perkhidmatan yang kita gunakan dan jumlah wang yang kita perlu bayar menggunakannya. Apabila kita bayar bil tersebut kita mahukan juga suatu dokumen bagi mengesahkan bayaran yang kita buat. Bagi Pehak TNB atau Syabas atau Telekom mereka tidak mengeluarkan apa-apa dokumen baru tapi akan mencetak bayaran tersebut pada bil yang kita serah semasa membuat bayaran. Bil tersebut sekarang mempunyai dua fungsi i. i. Sebagai bil dan juga sebagai resit (bukti bayaran telah dibuatterima). Ada juga pehak yang tidak mencetak bayaran yang kita buat di atas bil tersebut tapi mengeluarkan dokumen baru sebagai resit. Kalau kita pembekal makanan, kita pula akan menyerahkan satu dokumen yang mencatat jenis dan jumlah makanan yang yang kita bekalkan. Kita juga catat pada dokumen tersebut jumlah bayaran yang pelanggan perlu bayar untuk makanan yang dihantar. Dokumen ini dinamakan inbois. Apa bezanya bil, inbois dan resit Menurut istilah perakaunan bil atau inbois adalah dukumen yang sama. Bil atau inbois adalah satu dokumen perniagaan yang dikeluarkan oleh penjualpembekal kepada pembelipelanggan yang mencatatkan jenis barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan serta kuantiti dan harganya. (Uma fatura ou conta e um documento comercial emitido por um vendedor ao comprador, indicando as quantidades de produtos e precos acordados para produtos ou servicos que o vendedor forneceu ao comprador. Uma fatura indica que o comprador deve pagar o vendedor, de acordo com a Termos de pagamento. Do ponto de vista de um vendedor, uma fatura e uma fatura de vendas. Do ponto de vista de um comprador, uma fatura e uma fatura de compra. En. wikipedia. orgwikiInvoice). Restituir pula adalah suatu dokumen yang mengesahkan satu barangan atau jumlah wang telah diterima sebagai pertukaran barangan atau perkhidmatan. (Um recibo e um reconhecimento escrito de que um artigo especifico ou uma soma de dinheiro foi recebido como uma troca por um bem ou servico. O recibo atua como o titulo da propriedade obtida na troca. Rujuk: en. wikipedia. orgwikiReceipt) Klik untuk raja besarkan Klik sekali lagi kalau tak berjayaTINGKATAN 1: DOKUMEN PERNIAGAAN DOKUMEN PERNIAGAAN Perniagaan ialah Aktiviti menjual dan membeli barangan atau perkhidmatan Dokumen perniagaan ialah keterangan atau cacatan Bertulis Yang SAH tentang urus perniagaan Yang telah dijalankan Kepentingan Dokumen Perniagaan Mengandungi maklumat tentang jual beli seperti Tarikh, Butiran barangan atau perkhidmatan, kuantiti dan harga Menjadi bukti bahawa perniagaan itu telah dijalankan Mengandungi pengesahan penerimaan dan pengeluaran barangan dan perkhidmatan Menjadi rujukan semasa membuat akaun perniagaan Kepentingan Menyimpan Dokumen Memudahkan mencari dan membuat rujukan Lebih terjamin keselamatan dokumen Cara Menyimpan Dokumen Dokumen boleh Disimpan secara manual dan elektronik Penyimpanan secara manual disimpan dalam falha em busca de buku rekod Penyimpanan secara elektronik disimpan dalam disket atau cakera keras Jenis-Jenis Dokumen Jenis-jenis dokumen yang digunakan terbahagi dalam 3 prosesSebelum Jual beli Semasa Jual beli Selepas Jual beli Surat tanya Katalog Sebut harga Senarai harga Borang Pesanan Surat Tanya Surat yang dikirimkan por pembeli kepada pembekalpeniaga Surat yang bertanyakan maklumat yang lebih lanjut mengenai barangan yang ingin dibeli Perkara-perkara dalam surat tanya Jenis barang dan kuantiti barang yang ingin dibeli Harga barangan dan syarat pembayaran Syarat serahan dan pembayaran Tarikh serahan Katalog Bahan bercetak dalam bentuk buku atau helaian pampletbrowser Perkara-perkara dalam katalog Gambar barangan dalam warna Nombor rujukan atau kod barangan Sebut Harga Surat yang dikirimkan kepada membeli yang menyatakan butiran barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan Perkara-perkara penting dalam sebut ha Rga Jenis barangan Jenama barangan Harga barang Kadar diskaun niaga dan diskaun tunai Syarat serahan dan syarat pembayaran Senarai harga Surat yang dikirimkan kepada pembeli yang menyatakan butiran baranga dan harga yang Ditawarkan Borang pesanan Dokumen yang mengandungi maklumat baarang dan harga barangan yang akan dibeli Nota serahan Dokumen yang Mengandungi senarai barangan dan kuantiti barang yang diserahkan Invois Dokumen yang menyatakan senaran barang kuantiti dan harga serta jumlah bayaran bagi barangan yang telah diserahkan Nota Debit Dokumen yang dihantar oleh penjual kepada pembeli untuk membetulkan kesilapan yang terdapat dalam invado Nota kredit Dokumen yang dihantar oleh penjual kepada pembeli Untuk memberitahu pembeli telah dikenakan bayaran lebih daripada yang sepatutnya Penyata akaun Dokumen yang dikeluarkan setiap hujung bulan atau suatu tempoh tertentu yang mennyatakan senarai urusniaga dan pembayaran yang telah dibuat. Resit Dokumen yang mengandungi maklumat pembayaran dan menjadi bukti penting bahawa pembayaran telah dibuat Bil Tunai Senarai barangan, kuantiti. Harga dan jumlah pembayaran yang dibuat secara tunai Maklumat Penting Dalam Dokumen Mengenal pasti maklumat penting Kegunaan dokumen bagi menyediakan akaun Contoh-contoh dokumen. NOTA KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN SATU